Nyírás

A rendszeres nyírás fontos előfeltétel egy minőségi gyep kialakításakor. A gyakori nyírás oldalhajtások kialakítására készteti a gyepet és növeli sűrűségét. A nyírás során megakadályozzuk a gyep magszárba szökkenését, tovább erősítve a vegetatív hajlamot, ami a hosszabb élettartamban nyilvánul meg. A nyírás során eltávolított asszimiláló levélfelület stresszt okoz a növénynek, melyre a fű lecsökkent gyökértömeggel és gyökeresedési mélységgel, valamint csökkenő tartalék tápanyag-képzéssel reagál. A nyírásra adott válaszreakciók érzékenyebbé teszik gyepünket a szárazsággal, a betegségekkel, az ápolási hiányosságokkal szemben. Ezért a nyírásnál egy kompromisszumot kell találni egyrészt a növény tűrőképessége, másrészt a felhasználás igénye között. Kedvezőtlen időjárási viszonyok között a nyírási magasság megemelésére gyepünk nagyobb asszimilációs felület és gyökértömeg képzéssel reagál. Ennek gyakorlati haszna egyrészről a talaj nagyobb beárnyékolása, valamint a mélyebb gyökeresedés következtében fellépő fokozott szárazságtűrés, másrészről a nagyobb asszimilációs felület következtében fellépő fokozott tartaléktápanyag képzés, ami az általános kondíció javulásában mutatkozik meg. Általánosságban elmondható, hogy minél rövidebb a nyírási magasság, annál fokozottabban kell a nyíráson kívüli egyéb ápolási műveleteket elvégezni.

A nyírás gyakorisága szoros összefüggésben van az egyéb ápolási műveletekkel, a gyep típusával, faj és fajtaösszetételével, tápanyag-ellátottságával, öntözéssel, évszakkal, gépparkkal, gyepfelület minőségével, stb.

Az általános nyírási magasság dísz- és sportgyepnél általában 3,5-5 cm. Nyírásonként a levélhossz 1/3-át szabad csak egyszerre eltávolítani.

Gyakori kérdés, hogy a levágott nyesedék rajta maradhat e gyepünkön, mint tápanyag-utánpótlás. Erre csak a helyi viszonyok ismeretében lehet konkrét választ adni. Mindenesetre csak száraz időben végzett gyakori nyírások és biológiailag kellő talajélet mellett képzelhető el a nyesedék tarlón hagyása. Amennyiben a mineralizációs folyamatok nem kellően gyorsak, erőteljes gyepfilc képződés léphet fel a maga káros következményeivel.

Nyesedék eltávolítása mellett szóló érvek:

 • nincs gyepfilcképződés
 • kisebb fertőzési veszély betegségek iránt
 • a szakszerűtlenül rajtahagyott nyesedék által okozott kár

Nyesedék rajta maradhat amennyiben:

 • gyakori a nyírás, kicsi a nyesedék, száraz az idő
 • egyenletes a terítés
 • talaj biológiai aktivitása magas --> lebomlás

Növekedés intenzitása: A vegetáció lefutása során a füveknek április-májusban van a növekedési maximumuk, majd nyáron visszaesik a növekedés sebessége míg kora ősszel augusztus végétől szeptember végéig a tavaszinál kisebb, egy újabb maximumot ér el. Szeptember végétől a nyírások közötti időszak lényegesen meghosszabbodhat.

Nyírások gyakorisága: A felhasználás célja erősen befolyásolja a nyírások számát és gyakoriságát. Míg egy mező, legelő, külterjes gyep évi 2-3 nyírással kezelhető, egy labdarúgópályánál átlagosan heti 1-2 fűnyírás történik, saját gyepszőnyeg termesztő telepünkön áprilistól szeptemberig 3 naponta nyírunk, míg egy golfgreen esetében ez mindennapi nyírást jelent vegetációban.

A nyírási magasság mindig kompromisszum a növény igénye és a használat által támasztott követelmények között. A sportgyepnek simának és rugalmasnak kell lenni, hogy a labda guruljon illetve pattanjon. Ez csak alacsony nyírási magasság mellett valósul meg, ami ellentétes a növény igényével. Ezen alacsony vágási magasságot viszont csak megfelelően gyakori nyírás mellett végezhetjük úgy, hogy gyepünk ne károsodjon.

A következő táblázaton a nyírási magasságokat láthatjuk:

Gyeptípus

Nyírási magasság
mm
Gyep magassága
mm
golfgreen
4 - 7
4 - 7
fairway
15 - 25
20 - 30
focipálya
30 - 50
40 - 60
díszgyep
40 - 60
60 - 80
park
50 - 60
60 - 100

A gyakori és rövid nyírásokat egyes fajok, fajták eltérően viselnek. Általánosságban a finomabb levelű fajták jobban elviselik az alacsony nyírást.

A következő táblázat a nyírási magasság alsó értékeit mutatja egyes fajoknál, ahol még a növény nem károsodik a megfelelő fokozatosság betartása mellett.

Nyírási magasság (mm)
Faj
5 - 10
Agrostis stolonifera
Agrostis capillaris
10 - 20
Poa supina
20 - 30
Festuca rubra
Festuca ovina
30 - 50
Poa pratensis
Lolium perenne

Egy labdarúgópálya évi 30 nyírása mellett évente kb. 1 kg nyesedéket produkál négyzetméterenként. Megfelelő biológiai talajaktivitás mellett ez még képes elbomlani és tápanyaggá alakulni. Nagyobb nyesedékképződés és száraz időjárás elősegíti azonban a gyepfilc képződését.

Nyírás gépei - A nyírás tisztaságát a fűnyíró minősége határozza meg.

A rotációs forgókéses fűnyíró a legelterjedtebb. Magasabb fű esetén is bevethető. Árfekvése jó, nyírási minősége megfelelő.
A hengerkéses fűnyíró magasabb vágási minőséget, rövidebb nyírást tesz lehetővé. Nagy területteljesítmény, magasabb beszerzési és karbantartási költségek jellemzik.
Mindkét típusra érvényes, hogy csak egzakt beállítás tesz lehetővé jó minőségű vágást.


Szolgáltatások

 • gyepszőnyeg termesztés
 • labdarugópálya építés
 • gyepregeneráció

Legolvasottabb

 • Gyepszőnyegezés vagy füvesítés
 • Eurogreen fűmagvak
 • Eurogreen gyeptrágyák

Elérhetőségeink

 • Cím: 1141 Budapest, Öv utca 49-51..
 • Telefon: +36 -1/403-9705
 • Telefon: +36 -1/401-0001
 • Fax: +36 -1/220-6934
 • E-mail: iroda[kukac]eurogreen.hu