Gyep trágyázása

2021. május 18.

A gyep trágyázásnak döntő szerepe van a sűrű, terhelhető, vizuálisan vonzó gyep kialakításában és megtartásában. Mint minden élőlénynek, a gyepnek is tápanyagra van szüksége. A tápanyagok beépülnek a növénybe, ugyanakkor fűnyírás nyesedékének eltávolításával kivonásra is kerülnek.

Minőségi ugrás jön létre gyepünk állapotában, amennyiben a talaj tápanyagtartalmával, tápanyag-szolgáltató képességével összhangban megvalósítjuk növényünk igénye szerinti tápanyag-utánpótlását.

Melyek a főbb követelmények a fűműtrágyákkal szemben?

 • segítsék elő a sűrű és terhelhető gyepszőnyeg létrejöttét
 • minimalizálják a kiégési veszélyt
 • legyenek gazdaságosak
 • produkáljanak egyenletes növekedést, kevés fűnyesedéket
 • legyenek környezetbarátok, ne szennyezzék a környezetet
 • kényelmesen, könnyen legyen kezelhető
gyep trágyázása

A talaj tápanyagtartalma

A talaj tápanyagokat raktároz. A növények számára felvehető tápanyagokat figyelembe kell venni a trágyamennyiség meghatározásánál. Törekedni kell a 2-3 évenkénti talajvizsgálatra.

A talajvizsgálat alapján tájékoztatást kapunk talajunk fizikai milyenségéről-kötöttségéről, pH-járól, szerves anyag és sótartalmáról, makro és egyes mikroelem tartalmáról.

Mivel a nitrogén formák a talajban állandóan átalakulnak, meghatározásával csak egy pillanatnyi értéket kapunk, amely nem áll fenn az egész vegetációs periódusban. Ezen okból a kijuttatandó N mennyiséget tapasztalati mutatók alapján állapítjuk meg.

A talajvizsgálatok eredményei a következő főbb adatokat tartalmazzák:

TalajféleségHomok, vályog, agyag
pHOptimális érték fűfajok számára 5,5-7 pH
Tápanyagtartalommg/1oo g talaj (foszfor-P2O5, kálium-K2O)

A pázsit tápanyagigénye és a megfelelő tápanyagmennyiség

Az éves szükséges tápanyag mennyiséget a talaj tápanyagtartalma valamint a növény tápanyagigénye határozza meg.

A növény tápanyagigényét döntően a gyephasználat módja, intenzitása, valamint a gyepfelület fajtaösszetétele határozza meg.

Ha a talajvizsgálat eredményei alapján a talaj tápanyaggal közepesen ellátott, a kijuttatott trágya fedezi a növény igényét. Alultápláltság esetén emelt adaggal elégítjük ki a fokozott igényt, míg felültápláltság esetén csökkentjük a kijuttatandó trágya mennyiségét.

A gyep éves tápanyagigénye – hatóanyag szerint (g/m2)

Gyep használatNP2O5K2OMgO
Díszgyep/házikert10 – 254102
Park, Fairway10 – 1548 – 121 – 2
Sportgyep közepes
terhelés erős
15 – 25
25 – 35
5-10
5-10
10 – 152 – 3
Golfgreen30 – 400 – 615 – 202-3
Gyep tápanyag iránti igénye hatóanyagban …g/m2/ év

talaj-tapanyag

A gyeptrágyában található tápanyagok aránya

A talaj tápanyagtartalmától függően minden gyepnek testreszabott trágyázási programot dolgozzunk ki.

Különböző összetételű gyeptrágyákat kell kombinálni egymással, hogy a szükséges tápanyagokat lehetőleg az optimális arányokhoz minél közelebbi mértékben juttathassuk ki.

Minden viszony között alkalmazható univerzális gyepműtrágya ezért nem adható meg. A gyakorlatban alkalmaznak N , NK , NPK , K , P hatóanyagú, valamint mikroelem tartalmú műtrágyákat. A többkomponensű trágyák alapvető előnye, hogy a szükséges hatóanyagot egy menetben juttathatjuk ki.

A mezőgazdaságban használt NPK trágyák ezért fűműtrágyaként csak feltételesen alkalmazhatók.

Túl magas foszfor tartalmuk következtében a füveknél hátrányos foszfor feldúsulás jöhet létre, s ez elősegíti a nem kívánt vadfüvek pl. Poa annua felszaporodását.

Foszfor (P)

Gyepeknél ezért elsősorban olyan trágyák javasolhatók, melyek nem vagy csak kevés P-t tartalmaznak. Kivétel erre a fűmagvetés ill. gyepregeneráció, mely esetén magas foszfor tartalmú trágyát alkalmazunk (Pl. EUROGREEN BASIC START). Csírázásnál a foszfor elősegíti a csíranövények gyökérfejlődését, valamint meggyorsítja a kezdeti növekedést.

Kálium (K)

A talaj fajtája is hatással van a trágya kiválasztására. Erősen elsoványított homokos hordozóréteg esetén a kimosódás révén erőteljes kálium veszteség jön létre. Itt magas K-tartalmú trágyákat vessünk be.

A késő őszi trágyázásra a kevés nitrogént, ugyanakkor a sok káliumot tartalmazó gyeptrágyákat alkalmazzuk. Az a nitrogén, amely erősen kötött, lassan kioldódó formában van jelen, elősegíti a gyep anyagcsere folyamatait anélkül, hogy csúcsnövekedést indukálna.

A kálium elősegíti az anyagcserefolyamatokat és ellenállóbbá teszi a növényt a szárazsággal ill. téli időjárással szemben.

A nyári hőségnapok elviselésében is nagy szerepe van. Amennyiben a gyeptrágyában K-szulfát alakjában van jelen, csökken a kimosódás, valamint a kiégés veszélye.

Mikroelemek, nyomelemek

Nyomelemek, mint a nevükből is kiderül, rendkívül csekély mennyiségben szükségesek, hiányuk azonban hátrányosan akadályozza a növényi növekedési folyamatokat. Különösen lesoványított homokos hordozórétegen van a nyomelem utánpótlásnak nagyon fontos szerepe. Itt megelőzésképpen nyomelemekkel dúsított fűműtrágyákat használjunk (Pl. EUROGREEN GREENS)

Gyeptrágyák fajtái

A kínált trágyák különböznek egymástól trágyafajtájuk, hatóanyagtartalmuk és a tápanyagok aránya tekintetében. Minden trágya a következő csoportok valamelyikébe sorolható:

 • szervetlen (ásványi vagy minerális)
 • szerves (organikus)
 • szerves-szervetlen (szerves-ásványi)
EUROGREEN LUPIGREEN szerves gyeptrágya
Szerves-ásványi EUROGREEN LUPIGREEN gyeptrágya

A korszerű tápanyag-utánpótlásban a hosszú hatástartalmú, burkolt EUROGREEN gyeptrágyák meghatározó szerepet játszanak.

A hosszú hatástartamú, burkolt EUROGREEN gyeptrágyák előnyei

 • minimalizálják a kiégési veszélyt, mivel a tápanyagok lassan, talaj mikroorganizmusai által szabályozott folyamatban szabadulnak fel
 • tápanyag arányai a gyep igényei szerint vannak összeállítva
 • nem indukál csúcsnövekedést a lassú tápanyag-feltáródás következtében
 • elősegítik a mélyebb gyökeresedést
 • apró szemcseméret (elit, mini, standard szemcseméret)
 • nem vízmegkötő
 • környezetbarát

Ezek a termékek jó kezdeti hatással valamint egy hosszabb időtartamig tartó egyenletes tápanyagellátással rendelkeznek.

hosszú hatástartam

A hosszantartó egyenletes nitrogénnel való tápanyagellátást csak az azonnal és középtávon, valamint a hosszú ideig ható nitrogén formák kombinációja révén érhető el.

A hatóanyagok átalakulása hosszú láncú formákból a rövidebb formátum felé a mikroorganizmusok révén közvetlenül a természetes növekedési tényezőkhöz kapcsolódik (pl. talajhőmérséklet, talajnedvesség), azokhoz tehát melyek a növények növekedését egyébként is közvetlenül befolyásolják. Így valósul meg az igény szerinti trágyázás.

A gyeptrágyák szemcsemérete

A trágyák szemcsézettsége befolyásolja a hatóanyag eloszlás egyenletességét. A granulátumnak homogénnek kell lennie, ami annyit jelent, hogy a szemcséknek egyforma méretűnek és hatóanyag-tartalmúnak kell lennie.

Egy finom granulátum minden előfeltételét megteremti annak, hogy mindegyik fűcsomó megkapja a tápanyagot.

Ha ugyanaz a tápanyag kevesebb de nagyobb szemcsében van kijuttatva, a szemcsék közvetlen közelében egy túlzott ellátás jön létre, míg távolabbi helyen hiány tapasztalható. Különösen egy rendszeresen és gyakran nyírt területen van meg a finom granulátumnak az az előnye, hogy gyorsan a gyepszőnyegbe mosódik és nem lesz a nyíráskor újra felszedve a fűnyesedékkel együtt.

Mikor kell trágyázni a gyepet?

A trágyázási időpontok illetve a gyakoriságuk száma a használat módjától és intenzitásától függ.

Gyeptrágyázás tavasszal

A márciustól májusig tartó időszakban a téli vegetációs szünet után beindul az erőteljes növekedés. A felületek, melyek a téli használat következtében erősen lestrapálódtak, ekkor igénylik az első trágyázást. Ezáltal a füvek regenerációját segítjük elő. Csekélyebb használat esetén az első trágyázás időpontja április közepe.

Gyeptrágyázás nyáron

A júniustól augusztusig terjedő időszakban is magas a sportgyep tápanyagigénye. Nyár elején még regenerációs növekedés zajlik, melyet egy bőséges tápanyagellátás elősegít. Júliusban és augusztusban a trágyázás által egyenlíthetjük ki a kánikula miatt beálló növekedési depressziót. A környezet megóvásán túl legfőbb célunk a sűrű és terhelhető gyep megőrzése. Ez előfeltétele az ősz és a tél kedvező átvészelésének.

Gyeptrágyázás ősszel

Szeptember végétől magas nitrogén tartalmú trágyával ne trágyázzunk. Ezáltal a téli nyugalom előtt álló füvet erős növekedésre késztetnénk. Ennek következtében csökken a betegséggel szembeni ellenálló képesség.

Október végétől juttassuk ki a késő őszi, magas kálium tartalmú gyeptrágyát, amely a télen is játéknak kitett pályákon elengedhetetlen. Elősegíti a gyökérképződést, valamint a tartaléktápanyagok képződését, s ez által nő a betegséggel, hideggel szembeni ellenálló képesség.

A gyeptrágya kijuttatása

A trágya fajtájának és mennyiségének meghatározása mellett a trágya precíz kijuttatása az utolsó fontos lépés az egyenletes tápanyag-utánpótlás terén.

A túladagolás kiégéshez vezet, szennyezi a környezetet, aluladagolás esetén hiány lép fel.

Nagyadagú trágyázáskor, egyenetlen kijuttatás esetén különböző színű és növekedésű zónák keletkeznek. A kijuttatást száraz időben végezzük, hogy a szemcsék egészen a talajra essenek.

Kivétel: Szilárd formájú gyomirtót párás harmatos fűre juttassunk ki, mert így a hatóanyag a levélen jobban megkötődik és a növény levelén keresztül hatásosabb lesz a felszívódása.

Mélytrágyázásnál a levegőztetés, lyuggatás után végezzük el a trágyázást és utána boronázzuk meg a területet, mert így elősegítjük a szemcsék minél teljesebb mértékű bemosódását. Az így 5-6 cm mélységre bedolgozott trágya elősegíti a gyökerek mélyebb rétegekbe való hatolását, a gázcserét, melyeknek következtében javul füvünk állapota.